English
Italiano
Français
Español-Argentina
Español-España
Afrikaans
русский
Cymraeg
Eisiau helpu gyda chyfieithu?
Ochrgamwch ag ymdarwch eich ffordd i lwyddiant
Croeso i Blackout Rugby
Enw defnyddiwr
Cyfrinair
 
Wedi anghofio eich cyfrinair?

GEM RHEOLI RYGBI

  • Sgoriau byw gyda sylwebaeth o'r radd flaenaf

  • Hyfforddi eich chwaraewyr. Adnabyddwch eu gryfderau.

  • Lleolwch eich chwaraewyr yn ofalus. Gosodwch tactegau parthol.

  • Prynu a gwerthu chwaraewyr ar y farchnad drosglwyddo.

  • Byddwch yn ran o Gwpan y Byd Blackout-Rugby

Mae am ddim
DEWCH YN RHEOLWR
Enw defnyddiwr
Ebost
Cyfrinair
"Nid yw Rygbi'r Undeb yn gêm hawdd i fodelu ar gyfrifiadur neu ar y wê, yn enwedig fel gêm rheoli. Blackout Rugby yw y gorau o bell ffordd, a hwn yw'r gêm mwyaf realistig sydd ar gael. Mae'r rhyngwyneb yn gyfeillgar i'r defnyddiwr, mae'r ystafelloedd glybiau yn fywiog ac mae'r injan gêm wedi cael ei ddylunio yn dda. Mae rhain yn cyfuno i greu profiad caethiwus i'r rheolwr. Mae wedi cael ei greu gan bobl sydd wir yn caru'r gêm, ac mae hyn yn rhoi mantais diamheuol i'r gêm."
Nick Bishop
awdur Henry's Pride & Seeing Red
Gwledydd mor fawr
Lloegr Lloegr 222 clybiau
Ffrainc Ffrainc 183 clybiau
De Affrica De Affrica 156 clybiau
Gwledydd Lleiaf
Hong Kong Hong Kong 28 clybiau
Gwlad Pwyl Gwlad Pwyl 27 clybiau
De Corea De Corea 26 clybiau